Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

19-8-2020 : Hơn 1.000 người trong 6 ngày ... Cuộc khủng hoảng lớn hơn Shincheonji 


Tiêu đề ; 6일 만에 1,000명 넘었다…신천지 때보다 큰 위기/ SBS

Hơn 1.000 người trong 6 ngày ... Cuộc khủng hoảng lớn hơn Shincheonji 72

73

74

75

76

77

78

79

89

81

82

83

90

91

86

(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 박선수, CG : 정회윤)    
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !