TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

1030 người nhiễm mới, hơn 1000 người, tỉ lệ nhiễm khi xét nghiệm gấp 3 lần.

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " thời sự"
Tổng hợp các bài thời sự tiếng hàn. Trong bài đã đươc dịch, phân tích từ vựng, ngữ pháp và có cả video....
Xem tất cả trong chuyên mục

'1,030명' 신규 확진 1천 명 넘어…양성률, 평균 3배↑ / SBS

1030 người nhiễm mới, hơn 1000 người, tỉ lệ nhiễm khi xét nghiệm gấp 3 lần.

Thành thị :

  • 서울 : 396 người
  • 경기 : 328 người
  • 인천 : 62 người

Khác :

  • 부산 56명
  • 대구 28명

쌓인 눈이 녹듯 코로나19도 사라지면 좋을 텐데, 현실은 이번 추위만큼 냉혹합니다. 어제12일 확진자 수가 1천 명을 넘어선 것을 이미 확인하셨을 것입니다.
Tuyết tụ rồi tuyết đông, nếu corona cũng biết mất thì tốt. Nhưng hiện thực tàn nhẫn như đợt lạnh này vậy. Hôm qua ngày 12 lượng người nhiễm corona 19 đã vượt 1000 người.

지난 2월 말 1차 유행 때 900명 남짓.
Cuối tháng 2 lượng người nhiễm  vào lúc cao điểm vượt 900 người.

그리고 여름에 440명대 2차 유행을 넘기고 수그러드는 듯했지만, 걱정했던 대로 날이 추워지면서 확산세에 가속도가 붙고 있습니다.
Và mùa hè đợt cao điểm thứ 2 dừng lại ở con số 400 người nhưng theo như những điều đã lo lắng, thời tiết càng nặng thì tốc độ dịch bệnh càng lan nhanh.

무엇을 더, 어떻게 해야할지 같이 고민해보시죠.
Phải làm gì, làm như thế nào hãy cùng chúng tôi lo lắng.

이주상 기자입니다.

신규 코로나19 확진자가 1천 명을 넘은 것은 지난 1월 국내 첫 환자 발생 이후 처음입니다.
Số người nhiễm corona19  vượt qua 1000 người đây là lần đầu tiên.

신규 확진자는 지난달 초만 하더라도 100명대에 머물렀는데, 13일 205명을 기록한 뒤 급속한 증가세입니다.
Người nhiễm bệnh mới từ đầu tháng trước là  100 người nhưng đến ngày 13 là 2005 rồi sau đợt ghi nhận đó tăng mạnh.

어제 검사 건수 대비 확진자를 계산한 양성률도 4.16%로, 지금까지의 누적 양성률 1.27%보다 3배 이상 높습니다.
Ngày hôm qua theo con số thống kê những người xét đang xét nghiệm thì tỉ lệ nhiễm bệnh là 4.16%. Cho tới bây giờ lớn hơn 1.27%, cao hơn 3 lần.

서울, 경기, 인천 지역 모두 매일 최다 기록을 세우면서 수도권에서만 786명이 나왔습니다.
Vùng 서울, 경기, 인천 mỗi ngày đều ghi nhận số ca nhiễm lớn nhất, tổng người nhiễm bệnh tại thành thị là 786 người.

서울 중구 콜센터와 경기도 포천 기도원 등 산발적 집단감염이 여전한 데다, 일상감염이 폭증하는 추세입니다.
서울 중구 콜센터 và 경기도 포천 기도원 số người nhiễm bệnh vẫn còn và có xu thế gia tăng tự nhiên.

부산 56명, 대구 28명 등 비수도권 확진자도 216명이나 돼 전국 확산세 역시 뚜렷합니다.
Ở 부산 56명, 대구 28명, những vùn ngoài trung tâm thành phố cũng có 216 người nhiễm.Sự lan tỏa toàn quốc cũng rõ ràng.

박능후보건복지부 장관 지금의 유행이 지속되고 환자가 계속 증가한다면 우리 의료체계도 한계에 봉착할 수밖에 없습니다.
Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Park Neung-hoo Nếu dịch bệnh hiện nay vẫn tiếp diễn và số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng, hệ thống y tế của chúng ta sẽ phải đối mặt với những hạn chế của nó.

수도권의 병상 여유분은 34%에 불과하고, 중환자 입원 가능 병상도 13개밖에 되지 않습니다.
Ở đô thị không còn quá 34% giường bệnh, và giường bệnh có khả năng cho người nhiễm tầm trung cũng không vượt quá 13 cái.

3차 대유행의 기세가 심상치 않자, 서울시교육청은 중·고등학교에 이어 서울 시내 모든 유치원과 초등학교, 특수학교도 모레부터 원격수업으로 전환하기로 했습니다.
Do động lực của đại dịch thứ 3 không rõ ràng, Văn phòng Giáo dục Thủ đô Seoul quyết định chuyển sang các lớp học từ xa từ ngày mốt cho tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trường đặc biệt ở Seoul, sau các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

(영상편집 : 김종태)
출처 : SBS 뉴스 
원본 링크 

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.