TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

1.078 xác nhận, cũng là cao nhất từ ​​trước đến nay ... "Bạn thể loại trừ việc nâng mức giãn cách xã hội lên 3"

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " thời sự"
Tổng hợp các bài thời sự tiếng hàn. Trong bài đã đươc dịch, phân tích từ vựng, ngữ pháp và có cả video....
Xem tất cả trong chuyên mục

1,078명 확진, 또 역대 최다…"3단계 배제할 수 없어" / SBS

1.078 xác nhận, cũng là cao nhất từ ​​trước đến nay ... "Bạn thể loại trừ việc nâng mức giãn cách xã hội lên 3"

어제15일 하루 코로나19 신규 확진자가 전날보다 200명 가까이 늘어서 1,078명으로 나타났습니다. 사흘 전 1,030명에 이어 또다시 1천 명을 넘겨 역대 최다를 기록했습니다.
Ngày hôm qua số người nhiễm bệnh tăng gần 200 người so với ngày hôm trước. Xuất hiện 1078 người. 4 ngày trước là 1030 người, tiếp tục lại tăng lên vượt 1000 người và đạt con số cao nhất.

최호원 기자가 전해드립니다.
Phóng viên 최호원  sẽ truyền tải tin tức.

어제 추가된 신규 확진자는 그제보다 198명이나 늘어난 1,078명으로 코로나 사태 이후 가장 많았습니다.
Hôm qua số người nhiễm tăng 198 người bệnh so với ngày hôm trước và đạt con số kỉ lục.

1천 명 대 확진자가 나온 것은 지난 13일 1,030명 이후 두 번째입니다.
Hơn 1 người người vào ngày 13 và đây là lần thứ 2.

이 가운데 국내 발생 확진자는 1,054명이었습니다.
Trong khi đó người nhiễm bệnh trong nước là 1054 người.

지난 일주일간 국내 발생 하루 평균 확진자 수는 833명으로 늘었습니다.
Cuối tuần trước trong nước tỷ lệ nhiễm bệnh bình quân trong ngày là 833 người.

거리두기 3단계 확진자 기준인 800명에서 1천 명 이상 수준에 도달한 겁니다.
Đã đạt đến mức độ giãn cách xã hội mức 3 từ 800 người đến 1000 người.

정세균국무총리 정부는 현재의 거리두기 단계를 제대로 이행하고자 총력을 다하고 있습니다.
 
Chính phủ đang cố gắng hết sức để thực hiện đúng giai đoạn tách biệt hiện tại.

하지만, 상황에 따라서는 마지막 수단인 3단계로의 상향 결정도 배제할 수 없습니다.
Nhưng theo tình hình cuối cùng cũng không thể nào bỏ qua quyết định nâng cấp mức giãn cách lên 3/

현행 거리두기 2.5단계 속에서 집단 감염은 끊이지 않고 있습니다.
Chúng ta đang tiến hành giãn cách xã hội ở mức 2.5 nhưng số người nhiễm bệnh không hề giảm.

서울 구로구 미소들요양병원에서는 최소 18명이 확진 판정을 받았는데, 아직도 수십 명이 검사 결과를 기다리고 있습니다.
서울 구로구 미소들요양병원에서  ít nhất 18 người đã được chẩn đoán là nhiễm bệnh, và vẫn đang đợi kết quả của nhiều người.

강원도 스키장과 관련해서는 아르바이트생과 60대 이용객 등 5명이 추가로 확진됐습니다.
Những học sinh làm thêm và người 60 tuổi liên quan tới chỗ trượt tuyết tại 강원도 là 5 người cũng đã nhiễm bệnh.

지금까지 누적 감염자는 11명입니다.
 
Số ca nhiễm tích lũy cho đến nay là 11 ca.

대전에서는 마스크 제조업체 직원 8명이 이틀 사이 차례로 양성 판정을 받았습니다.
Ở 대전 8 người làm việc tại xưởng khẩu trang lần lượt nhận được kết quả dương tính.

전국의 위중증 환자는 21명이 한꺼번에 늘어 226명으로 최다를 기록했습니다.
Số bệnh nhân nguy kịch là 21 người tăng 21 người . Đạt con số cao nhất là 226 người.

사망자는 그제 13명에 이어 어제도 12명이 숨졌습니다.
Người chết hôm kia đạt 13 người, và hôm qua là 12 người.

한편, 수도권 임시 선별검사소 150곳이 속속 운영을 시작하면서 어제는 검사소 43곳에서 1만 3천600여 명이 검사를 받았습니다.
Mặt khác,  Khi 150 xét nghiệm sàng lọc tạm thời trong khu vực thủ đô lần lượt bắt đầu hoạt động, hơn 13.600 người đã được kiểm tra tại 43 cuộc kiểm tra ngày hôm qua.

이 가운데 19명이 양성 판정을 받았습니다.
Và 19 người đã được chẩn đoán dương tính.

최근 보건당국이 검사 수를 크게 늘리면서 매주 수요일 기준 하루 검사 수는 2주 전 2만 2,900여 건에서 어제 4만 7,500여 건으로 2배 이상 늘어난 상태입니다.
 
Do các cơ quan y tế gần đây đã tăng đáng kể số lượng xét nghiệm, số lượng xét nghiệm mỗi ngày tính đến thứ Tư hàng tuần đã tăng hơn gấp đôi từ 2.900 trường hợp hai tuần trước lên 47.500 trường hợp hôm qua.

보건당국은 앞으로 의료기관과 요양시설에 대해서는 수도권은 1주마다, 비수도권 2주마다 선제 검사를 실시하기로 했습니다.
 
Trong tương lai, các cơ quan y tế quyết định tiến hành kiểm tra trước đối với các cơ sở y tế và cơ sở điều dưỡng hàng tuần trong khu vực đô thị và hai tuần một lần ở khu vực ngoài đô thị.

서울시도 택배, 콜센터, 종교시설 등에 대해 집단 전수 검사를 실시할 계획입니다.   
Chính quyền Thủ đô Seoul cũng đang có kế hoạch tiến hành các cuộc thanh tra nhóm đối với các bưu kiện, trung tâm cuộc gọi và các cơ sở tôn giáo.

 

출처 : SBS 뉴스 
원본 링크 : https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006125779&plink=LINK&cooper=YOUTUBE&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.