TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

혼자 주저 앉아

Do dự khi ngồi một mình


생각만 커져가

Tôi chỉ nghĩ về nó


언제부터 넌 날 아프게 했던가

Từ khi nào bạn làm tổn thương tôi


너 조차도 모르잖아

Ngay cả bạn không biết


너도 아프잖아 cause youre mine

Bạn cũng đau mà 


I just wanna blow your mind 이렇게 넌 또 멀어져 만 가는데

Như thế này, bạn chỉ ngày càng xa


아무렇지 않은데

Không quan trọng


그렇게 말하는데

ói vậy


사실은 내가 그게 아닌가 봐 Tôi đoán tôi không thực sự như vậy I want you to be your light, baby You should be your light 더는 아프지 않게 네가 웃을 수 있게

Để bạn có thể cười để không còn đau nữa


I want you to be your night, baby

You could be your night


이 밤이 너에게 솔직할 수 있게

Vì vậy, đêm nay có thể thành thật với bạn


이렇게 넌 또 멀어져 만 가는데

Như thế này, bạn chỉ ngày càng xa


아무렇지 않은데 그렇게 말하는데

Không có gì nhưng tôi nói vậy


사실은 내가 그게 아닌가 봐,oh

Tôi đoán tôi không thực sự như vậy, ohI want you to be your light, baby
You should be your light
더는 아프지 않게
네가 웃을 수 있게
I want you to be your night, baby
You could be your night
이 밤이 너에게 솔직할 수 있게

[Bridge]
이젠 내게 약속해, oh oh
하루에 몇 번씩 oh oh
혼자라 느껴도 oh oh
널 버리지는 마 oh oh
Oh oh oh oh 여기 잠깐 멈춰서
새끼 손가락 걸고
이젠 내게 약속해 oh oh oh oh

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.