TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 2 : 건강한 삶 : Cuộc sống khỏe mạnh.

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국어. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !

The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국어. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book. link to contact copyright!

프로젝트 서울 한국어를 공부하는 사람들을위한 지식을 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!

Bài 2 : 건강 삶 : Cuộc sống khỏe mạnh.

아키라 :  요즘 계속 몸이 피곤해요.
Dạo này tôi liên tục bị mệt

켈 리 : 감기 걸린 아니에요?
Không phải bị cảm à ?

아키라 특별히 그런 것 같지 않은데 목이 뻣뻣하고 기운이 없어요.
Không đăch biệt như vậy nhưng cổ tôi hơi cứng và  không có sinh khí.
 

켈 리 : 저도 가끔 그럴 때가 있어요. 혹시 과로해서 그런 거 아니에요?
Tôi cũng có lúc như vậy. Không phải làm việc quá sức rồi như vậy à ?
아키라 특별히 그런 것 같지 않은데 목이 뻣뻣하고 기운이 없어요.
Không đặc biệt như vậy nhưng cổ tôi hơi cứng và  không có sinh khí.

켈 리 : 그래요? 그런데 왜 그럴까요?
Vậy á. Nhưng tại sao lại bị vậy nhỉ

아키라 :그러게요. 몸이 어찌 피곤한지 아침에 일어나기도 힘들 정도예요. 아무 생각해도 큰 병에 걸렸나 봐요.
Vậy đấy. Không biết mệt kiểu gì mà đến nỗi thức dậy cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ mình đã mắc bệnh lớn rồi.
 

켈 리 : 에이, 무슨 소리예요? 제가 보기에는 무리해서 그런 거 같은데요, 뭐.
Ây nối gì vậy.. Theo tôi thấy thì làm việc quá sức rồi như vậy thôi mà..

아키라 :켈리 씨, 나는 정말 아픈데 자꾸만 왜 그래요? 엄살이라고 생각하는 거예요?
켈리 씨 Tôi thật sự đau mà thỉnh thoảng bạn sao vậy ? Bạn nghĩ tôi đang giả bệnh à ?

켈 리 아, 미안해요. 그런 뜻은 아니었는데
Xin lôi. Nhưng tôi không có ý đó.
 

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.